Print this page

Medlemar
c

Ynskjer du å spele i korps, men har ikkje gjort det før? Eller er det lenge sidan du spelte sist og trur det er for seint å byrje igjen? Ikkje fortvil, me i Haus vil gjerne ta imot deg og hjelpe deg tilbake i korpset! Ta kontakt med medlemar i laget, på nettsida, eller på sida vår på facebook (www.facebook.com/hausmusikklag) så kan me snakke meir om det!