Print this page
 

Musikklaget
c

Haus Musikklag er eit brassband som heldt til i Haus på Osterøy. Me øver kvar mandag frå kl 19.00-22.00 på Haus Skule. Musikklaget har om lag 18 aktive musikantar i aldersgruppa 23-75 år. Det er fokus på trivnad og samhold i korpset, og me har som mål å ha 1 konsert/framføring i mnd og vera med på 1 konkurranse i året. Me er stort sett musikantar frå bygda, men er glad for alle som vil vera med.